30 oktober: Leonidas is jarig!

30 oktober: Leonidas is jarig!

Op 30 oktober is Leonidas jarig. In 2016 wordt de vereniging maar liefst 107 jaar oud. Leonard de Vos dook daarom nog even in het archief.

Leonidas werd opgericht op 30 oktober 1909 op initiatief van A. Schweitzer en H. Meijer onder de naam SWIFT. Bij de oprichting werd bepaald dat alleen Rooms-Katholieke leden zouden worden aangenomen. De oprichting vond plaats tijdens een vergadering ten huize van H. Meijer, de 2e Middellandstraat 28a. In het eerste jaar werden alleen vriendschappelijke wedstrijden gespeeld, waarbij het negental eigen leden met geleende spelers werd aangevuld. In 1910 werd toelating tot de Rotterdamse Voetbal Bond (RVB) verzocht maar deze werd geweigerd vanwege het principe dat alleen Rooms-Katholieke personen lid van Swift mochten worden. Intussen had men contact gemaakt met de andere RK verenigingen die inmiddels waren opgericht en samen werd besloten tot de oprichting van een Rooms-Katholieke Nederlandse Voetbal Bond. Het bestuur van de NVB (de latere KNVB) zag het gevaar van een Katholieke Bond voor de eigen organisatie beter in dan de RVB en besloot de verenigingen, die om deze redenen door de plaatselijke bonden werden geweigerd, in de gelegenheid te stellen tot de NVB toe te treden. In de zomer werd Swift lid van de NVB. De vereniging moest echter haar naam veranderen, omdat er al een Swift bestond en noemde zich vervolgens Leonidas. Deze naam was door de NVB aangereikt en werd aangenomen. Voor de eerste wedstrijd werd het veld in de Boschpolder afgekeurd. Het gehele elftal en dus alle leden hadden gezwoegd om het terrein speelklaar te maken maar de regenval wiste de ’s morgens getrokken lijnen weg. Een aantal wedstrijden moest wegens gebrek aan spelers onvolledig worden gespeeld maar toch werden er nog 2 van de 14 wedstrijden gewonnen.

Dhr. H.J. Meijer stelde zijn huis beschikbaar voor de oprichtingsvergadering. In augustus 1916 blikt hij terug: “Zoo herinner ik me heel goed hoe op den avond van 30 October 1909 op initiatief van de Heeren A. Schweitzer en ondergeteekende een vergadering werd uitgeschreven ten huize van ondergeteekende, 2e Middellandstraat 28a, om te geraken tot de oprichting van een voetbalclub. ’t Was iets ongewoons voor mij zoo’n groote visite te ontvangen. ’t Duurde niet lang of mijn kamer was gevuld met luidruchtige sigaretten rookende jongelui, tot groote ergernis van mijn hospita, die me den volgenden dag heel lakoniek vroeg of ik “vergadering” gehad had. Er is dien avond veel gesproken, meer dan mij op het ogenblik nog bekend is en het resultaat was dat alle aanwezigen toetraden en een voorloopig bestuur werd gekozen, dat een ontwerp-reglement zou samenstellen. De volgende vergaderingen werden gehouden in Demi-salon aan den Westersingel. Een reglement werd vastgesteld en een definitief bestuur gekozen waarin A. Schweitzer voorzitter, ondergeteekende secretaris-penningmeester en Jan Huygen commissaris van materieel was. Als naam werd gekozen voor “Swift”, costuumkleuren werden vastgesteld, request werd verzonden aan de gemeente Rotterdam om een terrein in den Boschpolder. Reeds enkele weken later werd het terrein ons aangewezen. Dat ging toen nog heel gemakkelijk. Wij konden op eigen terrein gaan oefenen.”

Op de foto: Het allereerste Leonidas-elftal in 1909, gefotografeerd door de Katholieke Illustratie. Achter: J. Huijgen, J. Putters, A. Simons, H. Rensman. Midden: H. Schweitzer, H. Meijer, J. Ameling, A. Schweitzer (oprichter Leonidas). Voor: J.G. Schweitzer, A. vd Meiracker, A. vd Hout.

 

 

 

Leave A Response


acht − 2 =