Clubinformatie

Informatie algemeen

RKSV Leonidas is als zondagvereniging met jeugdafdeling opgericht op 30 oktober 1909.
Naast de zondagafdeling is er sinds 1984 een zaterdagafdeling.  Verder zijn er 3 zaalvoetbalteams.

Het complex is gelegen aan het Erasmuspad 9 in Rotterdam, deelgemeente Schiebroek-Hillegersberg.
Er zijn drie verlichte speelvelden, waarvan één een gras-masterveld is.  Op dit veld kan gespeeld en getraind worden onder (bijna) alle weersomstandigheden. Het hoofdveld is sinds januari 2014 voorzien van kunstgras.

Op de zondag spelen 3 senioren elftallen.  Op de zaterdag spelen er naast de 3 senioren elftallen een groot aantal jeugdteams.
A1 speelt in de landelijke 3e divisie.  Op woensdagmiddag spelen en trainen de pupillen en mini-pupillen.

Mini-pupillen zijn de kinderen die nog niet in de KNVB competitie mogen spelen, omdat zij nog geen 6 jaar zijn.

De pupillenteams spelen een voorjaarsreeks en najaarsreeks.  Er is bewust gekozen voor twee competities.  De ervaring leert namelijk dat de onderlinge krachtsverschillen bij jonge spelers soms erg groot kunnen zijn.  Na de najaarsreeks kunnen verenigingen bepalen of de eigen teams in  de gewenste klasse zijn ingedeeld.
Met deze herindeling kan het speelplezier na de winterstop worden vergroot,  want het is natuurlijk niet leuk elke week met grote cijfers te winnen of te verliezen.
Bovendien leren spelertjes daar ook niets van.

Bij de senioren, zowel op zaterdag als op zondag, als in de zaal kunnen nog spelers geplaatst worden. Informeer in de bestuurskamer van RKSV Leonidas en/of bij de ledensecretaris.

Jeugdplan

Om tot een samenhangend beleid te komen,  is er bij RKSV Leonidas een technisch jeugdbeleidsplan opgesteld.  Doelstellingen, verantwoordelijkheden en afspraken zijn hierin vastgelegd.

P.R.U.O.R.

Het plan heeft de naam P.R.U.O.R. Daarbinnen zal  Leonidas gaan werken, maar óók naar buiten treden.

P. Staat voor plezier – plezier onderling en met elkaar omgaan op plezierige wijze.
Met plezier naar Leonidas komen om de voetbal sport te bedrijven.

R. Staat voor Respect – respect naar elkaar .
Met óók respect naar de scheidsrechter – Trainers / Leider en Personeel binnen Leonidas.

U. Staat voor uitstraling – de Leonidas Jeugd moet uitstraling hebben !
Goed gekleed op wedstrijddagen – geen petjes op tijdens wedstrijddagen – De club wordt vertegenwoordigt met een goede, representatieve uitstraling

O. Staat voor Organisatie/Opleiding.
Een goede structuur en organisatie, waarin iedereen weet waar en met wie hij te maken heeft.
Een goede Opleiding met gediplomeerde Jeugdtrainers voor de prestatie-elftallen.  Maar óók onze recreatieve lagere elftallen krijgen de aandacht, die ze verdienen.

R. Staat voor Resultaat/Rendement.
De voorgenoemde punten moeten resultaat opleveren. Dit moet de uitgangspositie zijn, waar de begeleiding met de jeugd aan werkt.

Leeftijdgrenzen

Seizoen 2013 / 2014 2014 / 2015 2015 / 2016
Geboren in Geboren in Geboren in
Senioren 1994 of eerder 1995 of eerder 1996 of eerder
Junioren
A 2e jaars 1995 1996 1997
A 1e jaars 1996 1997 1998
B 2e jaars 1997 1998 1999
B 1e jaars 1998 1999 2000
C 2e jaars 1999 2000 2001
C 1e jaars 2000 2001 2002
Pupillen
D 2e jaars 2001 2002 2003
D 1e jaars 2002 2003 2004
E 2e jaars 2003 2004 2005
E 1e jaars 2004 2005 2006
F 2e jaars 2005 2006 2007
F 1e jaars 2006 2007 2008
Minipupillen 2007 2008 2009

Normen en waarden

Agressief gedrag, ongeoorloofd taalgebruik en het niet respecteren van anderen wordt niet getolereerd.  Leden van Leonidas en ouders van de jeugdspelers moeten zich correct gedragen tegenover tegenstanders, scheidsrechters, publiek, leiders, trainers/coach,
bestuur en medespelers.

Spelers die zich te buiten gaan aan onacceptabel gedrag en hierop meerdere keren zijn aangesproken, zullen door het bestuur als lid van Leonidas geroyeerd worden.

Boetes, opgelegd door de KNVB, worden door de spelers zelf betaald.  Diefstal en vernielingen worden gemeld aan bestuur en/of aangifte gedaan bij de politie.
Schade toegebracht aan het eigendom van de vereniging wordt op de betreffende persoon verhaald.  Indien de dader niet achterhaald kan worden, kan de groep aansprakelijk worden gesteld.

Niet (tijdig) afmelden

Voetbal is een teamsport, daarom is het belangrijk dat er bepaalde regels in acht worden genomen.
Iedere speler hoort op tijd voor de wedstrijden aanwezig te zijn.  Niet tijdig aanwezig zijn of niet (tijdig) afzeggen kan het team in problemen brengen.
Niet afmelden heeft daarom gevolgen bij het al dan niet opstellen bij een competitiewedstrijd.  Laat het niet zover komen.

NIET AFMELDEN IS SLECHT VOOR JE ELFTAL

Tips voor ouders

- Geef blijk van belangstelling, ga dus zoveel mogelijk mee naar de voetbalclub van uw zoon of dochter;
– Wees enthousiast, stimuleer uw zoon of dochter en de medespelers;
– Geen tactische kreten, want ze hebben het al moeilijk genoeg met de bal, met zichzelf en met de tegenstander;
– Laat het coachen over aan de trainers;
– Blijf altijd positief, juist bij verlies. Word niet boos, de volgende keer beter;
– De scheidsrechter doet ook zijn best, bemoei u niet met zijn beslissingen;
– Gun uw kind het kind zijn, want het moet nog zoveel leren;
– De wedstrijd is al moeilijk genoeg. Winnen, maar ook verliezen hoort nu eenmaal bij het voetbal;
– Als uw kind talent heeft, wordt dat heus wel opgemerkt;
– Wilt u echt met voetbal bezig zijn, volg dan een verkorte cursus van de KNVB.

Wedstrijdkleding

Tenue: shirt wit, broek en kousen blauw.
Scheenbeschermers: Naast het dragen van tenue en schoeisel is het verplicht scheenbeschermers te dragen.
Reserveshirts: Indien naar het oordeel van de scheidsrechter de wedstrijdkleding van beide partijen te weinig verschilt, dient de thuisspelende club te zorgen voor reserveshirts.
Slidingbroeken: Een slidingbroek onder een sportbroek is toegestaan, mits deze dezelfde kleur heeft als de sportbroek en niet langer is.

Met andere dan de voorgeschreven kleding kan men niet deelnemen aan een wedstrijd.

Wedstrijd duur

De KNVB stelt de speeltijden vast op basis van leeftijden.  De volgende regels worden hierbij gehanteerd:

Categorie Spelers Veld Speeltijd
F pupillen 7 : 7 Half 2x 20 minuten
E pupillen 7 : 7 Half 2x 25 minuten
D pupillen 11 : 11 Heel 2x 30 minuten
C junioren 11 : 11 Heel 2x 35 minuten
B junioren 11 : 11 Heel 2x 40 minuten
A junioren 11 : 11 Heel 2x 45 minuten